Secció E

Producció i distribució d’energia i aigua