Usuari
Contrasenya

OUTSOURCING AMBIENTAL

Servei d’externalització del Departament de Medi Ambient

EMPRESA I MEDI AMBIENT

 

 • Necessitat d’incorporació a la gestió global
 • Necessitat de coneixements jurídics i tècnics
 • Necessitats d’organització documental
 • Necessitat de relació amb l’Administració
 • Necessitat de compliment legal
 • Necessitat d’imatge pública
 • Necessitats econòmiques

 

SERVEIS enviroCAT®

 

 

 • Avaluació Ambiental inicial
 • Revisió i actualització anual de l’Avaluació Ambientall
 • Actualització legislativa mediambiental
 • Adequació continuada als requisits legals
 • Cobertura legal en via administrativa
 • Representació i gestions davant les Administracions
 • Realització de Declaracions i Tràmits periòdics
 • Organització i manteniment de l’arxiu enviroCAT®
 • Detecció d’àrees de millora i proposta d’actuacions
 • WEB d’accés restringit enviroCAT®

 

PROGRAMA enviroCAT®

ÀREA ESTRATÈGICA:

Política Mediambiental de la Organizatzació

Emissió del Certificat enviroCAT®

ÀREA TÈCNICO LEGAL:

Avaluació Ambiental Inicial

Avaluació Ambiental Anual

Detecció d’Àrees de Millora i Proposta d’Actuacions

ÀREA DE GESTIÓ:

Representació i Gestions Davant les Administracions

Estudi i Realització de Declaracions i Tràmits Periòdics

ÀREA LEGAL:

Adequació a requisits legals

Cobertura legal en via administrativa

Actualització legislativa

ÀREA D’ORGANITZACIÓ:

Control i arxiu documental enviroCAT®

Web d’accés restringit enviroCAT®