• WERFEN LIFE GROUP – Reactius per a Diagnòstic “in Vitro”
 • PIMEC – Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
 • BRENNTAG QUÍMICA – Productes Químics
 • PLASTICOS TA-TAY – Productes per a la llar i jardineria
 • BRUGAROLAS – Greixos i Olis Industrials i Automoció
 • COCEDERO DE MARISCOS – Alimentació
 • COSMÉTICA COSBAR – Productes professionals per a perruqueria
 • GRÁFICAS BEYCO – Arts gràfiques
 • GRUPO INMOBILIARIO HOGAR – Construcció
 • VARIA MAR BADALONA – Construcció
 • PIVEMA, S.A. – Pintures
 • STENCO – Tractaments d’aigua
 • BIOKIT – Farmacèutica
 • LABORATORIOS VILARDELL – Farmacèutica
 • GERMARK – Arts Gràfiques
 • TOI TOI – Sanitaris portàtils
 • HEPYM – Pintures
 • GENEROS DE PUNTO PONENT – Tèxtil
 • CRISOL COLOR – Pintures
 • MOREDA RIVERE – Trefileries
 • ALIMENTOS FRIORIZADOS – Alimentació
 • TINFER – Tèxtil
 • CPP – Pintures
 • SOLITS – Superfícies
 • PINTURAS CUXART – Pintures
 • GE TINTS – Tèxtil
 • PROJECTE PANTACOM – Tèxtil