Des de 1.999, Juanjo Ruiz & Associats assessora i facilita l’adaptació d’empreses del sector industrial a la cada cop més restrictiva i abundant legislació en matèria de Medi Ambient, defensant a la vegada els seus drets davant les diferents  Administracions actuants.

El Medi Ambient s’incorpora cada vegada més a la gestió global de les organitzacions, obligant-les a disposar dels coneixements suficients que garantitzin que la relació amb l’entorn, amb les diferents Administracions actuants existents, i que el grau de compliment de les obligacions legals a que restin subjectes, assoleixen uns estàndards suficients per garantir la viabilitat futura de les seves activitats.

Per aquest motiu, a JR & A disposem de professionals especialitzats en diferents àmbits i en diferents disciplines dins el Medi Ambient Industrial, per tal de poder cobrir totes les necessitats que presenta la indústria actual i la relació amb el seu entorn:

 


· AdvocatsEnginyers Industrials
· Geòlegs / Hidrogeòlegs
· Biòlegs
· Llicenciats en Ciències Químiques
· Llicenciats en Ciències Ambientals
· Diplomats en Ciències Empresarials
· Auditors UNE EN-ISO 14.001 / EMAS
· Verificadors Ambientals
· Tècnics en Medi Ambient