Secció D

 

 • Subsecció DA – Indústries d’Alimentació, Begudes i Tabac
 • Subsecció DB – Indústries Tèxtils i de la Confecció
 • Subsecció DC – Indústries del Cuir i del Calçat
 • Subsecció DD – Indústries e la Fusta i del Suro
 • Subsecció DE – Indústries del Paper i arts Gràfiques
 • Subsecció DG – Indústries Químiques
 • Subsecció DH – Indústries de la transformació del cautxú i plàstics
 • Subsecció DI – Indústries de productes minerals no metàl•lics
 • Subsecció DJ – Metal•lúrgia i fabricació de productes metàl•lics
 • Subsecció DK – Construcció de maquinària i equips mecànics
 • Subsecció DL – Indústries de materials i equips electrònics i òptics
 • Subsecció DM – Fabricació de materials de transport
 • Subsecció DN – Mobles i reciclatge de materials