LA NORMA EN 50.001 OBLIGATORIA PER A LES INDUSTRIES

SEGONS EL PROJECTE DE LLEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES, LES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS HAURÀN D’INCORPORAR SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA CERTIFICATS PER EMPRESES ACREDITADES PER AQUEST FI

Aquest Projecte de Llei preveu obligar a les instal·lacions industrials determinades reglamentariament segons activitat i calendari a incorporar i a certificar sistemes de gestió energètca segons el procediment i el Calendari que aprovi el Ministeri d’Indústria. La Norma de referència per a la implantació d’aquests sistemes de gestió es la Norma EN 50.001. A més, l’ICAEN té previst subvencionar tant l’Auditoria energètica dels centres, com la implantació del sistema de gestió.