• AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. – Construcció
 • BRENNTAG QUÍMICA, S.A. – Productes Químics
 • ECOCAT, S.L. – Gestió de residus especials
 • BRUGAROLAS, S.A. – Greixos i Olis Industrials i Automoció
 • PLÁSTICOS TA-TAY, S.A. – Productes per a la llar i jardineria
 • CEPEX, S.A.U. (GRUPO ASTRAL) – Conducció de Fluids
 • COCEDERO DE MARISCOS, S.A. – Alimentació
 • COSMÉTICA COSBAR, S.L. – Productes professionals per a perruqueria
 • INTERMAS NETS, S.A. – Plàstics tècnics
 • VALVULES I RACORDS CANOVELLES, S.A. – Conducció de Fluids
 • JUAN JOSÉ VERGÉS, S.A. – Tiradors per a mobles
 • EUROPRINCIPA, S.L. – Enginyeria
 • FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A. – Farmacèutica
 • GÓMEZ BAREA, S.A. – Gestió de residus de la construcció
 • GRÁFICAS BEYCO, S.L. – Arts gràfiques
 • GRUPO INMOBILIARIO HOGAR – Construcció
 • PIVEMA, S.A. – Pintures
 • RIEUSSET, S.A.U. – Gravat amb cilindres
 • SEIFIL PERCAN, S.L. – Emmagatzematge i Logística
 • GRÁFICA DE LLINARS, S.L. – Arts Gràfiques
 • HELIOS CONSULTING GROUP, S.L. – Consultoria d’Organització
 • GRUAS HOMS, S.A. – Equips de construcció
 • LEONELLI, S.A. – Automoció
 • MATRIPREN, S.A. – Estampació i matriceria
 • RAUSCHERT ESPAÑA, S.L. – Productes ceràmics
 • RADIADORES NADAL, S.L. – Automoció
 • STENCO, S.L. – Laboratori d’anàlisi i tractaments d’aigua
 • ECACERT CERTIFICACIÓN, S.A. – Certificació
 • INHA, S.A. – Enginyeria mediambiental
 • INDEL – Electròlisi
 • BIOKIT – Farmacèutica
 • LABORATORIOS VILARDELL – Farmacèutica
 • ESCORXADOR DE CATALUNYA – Alimentació
 • FABRIGÁS – Calderes de calefacció
 • GENERAL CABLE – Cables elèctrics
 • GERMARK – Arts Gràfiques
 • INTERPHARMA – Famacèutica
 • LU Biscuits – Alimentció
 • POLY-KLYN – Sanitaris Potàtils
 • PROISOTEC – Engineyeia industrial